HANSPAULSKÁ LIGA - HANSPAULKA, FOTBALOVÁ LIGA V MALÉ KOPANÉ
Jaro 2022
98. sezóna Hanspaulské ligy
Březen - červen 2022


Pravidla

Disciplinární řád
Soutěžní řád
Pravidla malé kopané
Sazebník poplatků, pokut a odměn
Příkladový sazebník trestů

Přestupní lístek
Registrační lístek
Zápis o utkání

Propozice soutěže pro Hanspaulskou ligu
Propozice soutěže pro Veteránskou ligu
Propozice soutěže pro Superveteránskou ligu
Propozice soutěže pro Ultraveteránskou ligu

Propozice soutěže pro VL

Pražský svaz malého fotbalu vydává ve smyslu Čl. 5 Soutěžního řádu tyto

PROPOZICE SOUTĚŽE,

kterými se upravují ustanovení Soutěžního řádu a Pravidel malého fotbalu 5+1

pro soutěž Veteránská liga v soutěžní sezóně Podzim 2009.

1.   Vymezení soutěžní sezóny (SŘ, čl. 1, odst. 4), věk hráčů v soutěži

       Soutěžní sezóna Podzim 2009 začíná 31.8.2009 a končí 13.12.2009. Soutěže se mohou zúčastnit hráči narození 13.12.1974 a starší.

2.   Termínová listina a Delegace rozhodčích (SŘ, čl. 5, odst. 2)

      Termínová listina a Delegace rozhodčích tvoří přílohu těchto Propozic soutěže. Námitky proti závadám v těchto dokumentech (dvě utkání téhož týmu v jeden den apod.) je třeba podat neprodleně, nejpozději pak 14 dní před chybným termínem (později nelze zaručit možnost nápravy). Mimo tyto případy se na žádost týmů termíny nepřekládají!

3.   Vývěska PSMF (SŘ, čl. 6, odst. 4)

      Vývěska PSMF je umístěna na internetových stránkách PSMF na adrese www.psmf.cz a na nástěnce v okně sekretariátu PSMF, ul. U Nových vil 26, Praha 10. Dokumenty budou zveřejňovány v nejkratší možné době po zpracování v elektronické formě (obvykle ve formátech *.doc, *.xls, *pdf), resp. jejich vytištění a v souladu se čl. 6, odst. 3 SŘ.

4.   Postupy a sestupy (SŘ, čl. 11, odst. 1)

 

Systém soutěže, zásady postupů a sestupů

Liga

Počet skupin

Postupující     z každé skup.

Umístění v konečné tabulce

Postupující celkem

Sestupující   z každé skup.

Umístění v konečné tab.

Sestupující celkem

1.

1

---

---

---

2

11. a 12. místo

2

2.

2

1

1. místo

2

3

10., 11. a 12. místo

6

3.

3

2

1. a 2. místo

6

2

11. a 12. místo

6

4.

3

2

1. a 2. místo

6

---

---

---

V případě dodatečného postupu dalších týmů ze 4. ligy se při jejich určení postupuje dle čl. 10 SŘ (s výjimkou vzájemných utkání).

5.   Přihlášky na sezónu JARO 2010

Uzávěrka přihlášek na sezónu Jaro 2010 bude dne 21.12.2009. Formuláře přihlášek budou začátkem prosince k dispozici na internetové stránce i na sekretariátu PSMF.

6.   Doručování Zápisů o utkání delegovanými, resp. náhradními rozhodčími (SŘ, čl. 32. odst. 1, písm. p)

Do 19.00 hod. nejbližšího prvního pracovního dne v týdnu po sehrání utkání (zápisy z 28.9. musí být doručeny  do 29.9.) osobně v hodinách pro veřejnost na sekretariát PSMF (lze si nechat potvrdit doručení), nebo faxem na tel.č. 274 822 596, nebo naskenované mailem na psmf@psmf.cz PSMF potvrdí přijetí mailu); originály zápisů nutno doručit do 14 dní; na vlastní riziko (doručení nelze prokázat) lze využít některé ze sběrných míst:

  • Praha 10, U Nových vil 26, označená schránka na levé straně chodby (přístup jen ve všední dny do 19.00 hod., dům se zamyká)
  • Praha 10, hřiště Hagibor, vrátnice (zápisy odevzdat vrátnému)
  • Praha 9, areál Sokola Vysočany (hřiště Zákostelní), schránka u vchodu do šaten (přístup denně 15-21 hod.)
  • Praha 3, hřiště Pražačka, schránka vpravo za dveřmi chodby před Little restaurantem (přístup jen v době utkání)
  • případné změny budou oznámeny na Vývěsce PSMF (www.psmf.cz) 

7.   Odměny za umístění družstva v soutěži (SPPO, C. Odměny)

Liga

1.místo

2.místo

3.místo

1.

1000,-

800,-

700,-

2.

800,-

700,-

600,-

3.

700,-

600,-

500,-

4.

600,-

500,-

400,-

 

8.   Tresty týmům za nedostavení se k řízení (neodpískání) utkání dle Delegace rozhodčích, za absenci asistenta rozhodčího

1. absence rozhodčích

odečet 2 bodů a pokuta 300,- Kč

2. absence rozhodčích

celkový odečet 6 bodů a celková pokuta 600,- Kč

3. absence rozhodčích

celkový odečet 10 bodů a celková pokuta 900,- Kč

4. absence rozhodčích

vyloučení z probíhající soutěže a celková pokuta 1.200,- Kč

absence asistenta rozhodčího

odečet 1 bodu a pokuta 200,- Kč

9.   Tresty týmům, které delegují rozhodčí, za opožděné odevzdání Zápisu o utkání (ZU)  

Zpoždění

Sazba pokuty 1)

Sazba pokuty 2)

do 1 týdne

50,- Kč za ZU

100,- Kč za ZU

do 3 týdnů

100,- Kč za ZU

150,- Kč za ZU

později, avšak nejpozději 21.12.2009

150,- Kč za ZU

200,- Kč za ZU

ZU neodevzdán vůbec

navíc možný odečet 2 bodů za ZU

                  Sazba pokuty 1) – zápisy z utkání, hraných na hřištích, kde není sběrné místo

                  Sazba pokuty 2) – zápisy z utkání, hraných na hřištích, kde je sběrné místo (viz odst. 6)

Doručit ZU v termínu je povinno i družstvo, které přijme náhradní pískání při absenci rozhodčího, a to i v případě, že se utkání neodehraje (např. pro nezpůsobilý terén), jakož i družstvo, na jehož utkání se nedostaví ani rozhodčí, ani soupeř.

Doručení zápisů: Zápis se považuje za doručený, pokud byl přijat pracovníky svazu. Jestliže využijete sběrných míst, jejichž umístění je uvedeno v odst. 6, činíte tak na vlastní nebezpečí. Při doručení přímo na svaz si můžete nechat potvrdit doklad o doručení zápisů (svaz ho nevystavuje, ale pouze potvrzuje).

10. Hodiny pro veřejnost sekretariátu PSMF v soutěžní sezóně

       První pracovní den po víkendu (pondělí), 9.00 – 19.00 hod., kromě 28.9. (státní svátek) – otevřeno v úterý 29.9.

11. Týdeník Hanspaulka (Čtení pro ligy), statistiky soutěží PSMF

Výsledky a tabulky soutěží na internetové adrese www.psmf.cz jsou aktualizovány každé úterý cca v 16.00 hod. Pravidelný výsledkový servis je umístěn na www.psmf.cz/tydenik a je aktualizován každou středu odpoledne. Případné opravy (sestavy, střelci, statistiky) lze hlásit na e-mailovou adresu redakce@rbpress.cz, resp. na telefon 272 766 677. Závěrečné tabulky soutěží, historické tabulky atd. lze najít na www.psmf.cz pod odkazem Historie – PSMF.

12. Výklad k Pravidlu 4, odst. III. Pravidel malého fotbalu 5+1 – povolená sportovní obuv

Na hřištích s umělou trávou jakékoli generace (viz Seznam hřišť) je povoleno hrát pouze v gumotextilních kopačkách, turfech nebo sálové obuvi.

13. Termín a místo zasedání STDK v soutěžní sezóně

      Druhý pracovní den po víkendu, 16.30 - 17.30 hod., budova Stimbuilding (bývalý Strojimport), Vinohradská 184, Praha 3, u stan. metra A Želivského, zasedací místnost za recepcí (zde se hosté musí zapsat).

14. Členové Výkonného výboru PSMF, Odvolací a revizní komise PSMF a Sportovně technické a disciplinární komise

VV PSMF –  Antonín Herzog (předseda), Martin Valent (místopředseda), Karel Filip, Martin Havlíček, Mgr. Viktor Kassl.

ORK PSMF –  Ing. Štěpán Kout (předseda), JUDr. Ladislav Salvet (místopředseda), Ing. Roman Pekárek    

STDK –  Matěj Horn (předseda), Karel Filip (1. místopředseda), Zdeněk Hopfinger (2. místopředseda), Ing. Aleš Mecner, Václav Mužík, Jan Suhrada.

Přílohy:  Termínová listina, Delegace rozhodčích, Seznam hřišť. 


Diskusní fórum

Přidat komentář


  

Výsledky a tabulky

Hanspaulská liga
1.A
2.A 2.B
3.A 3.B 3.C 3.D
4.A 4.B 4.C 4.D 4.E 4.F
5.A B C D E F G H I
6.A B C D E F G H I J K L
7.A B C D E F G H I J K L
8.A B C D E F G H I J K L M N O P

Veteránská liga
1.A
2.A 2.B
3.A 3.B 3.C 3.D
4.A 4.B 4.C 4.D

Superveteránská
liga
1.A
2.A 2.B
3.A 3.B 3.C 3.D

Ultraveteránská liga 1.A 2.A 2.BDiskusní fórum

TÝMY
Diskusní fórum

21.1.2022 22:44:47

TÝMY
Diskusní fórum

12.1.2022 16:33:03

UTKÁNÍ
Diskusní fórum

11.1.2022 19:26:14

HRÁČI
Diskusní fórum

8.1.2022 20:54:29

TÝMY
Diskusní fórum

4.1.2022 20:45:31


Fotbalové turnaje

Kontaktujte nás
Chcete mít zpětný odkaz na web
vašeho turnaje zde na tomto místě?


Sportovní areály

Kontaktujte nás
Chcete mít zpětný odkaz na web
vašeho areálu zde na tomto místě?


Fotbalové týmy

Kontaktujte nás
Chcete mít zpětný odkaz na web
vašeho týmu zde na tomto místě?
 

Všechna práva vyhrazena - HANSPAULSKA-LIGA.cz - info@hanspaulska-liga.cz - XHTML - CSS - 29.1.2022 2:40:46

krimi zpravodajství, krimi zprávy, krimi online