HANSPAULSKÁ LIGA - HANSPAULKA, FOTBALOVÁ LIGA V MALÉ KOPANÉ
Jaro 2024
102. sezóna Hanspaulské ligy
Březen - červen 2024

Vítá vás informační server o fotbalové lize v malé kopané soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.cz Hlavní strana - aktuální novinky, nejnovější články a další informace soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.cz Pravidla - pravidla, propozice souteže a další důležité dokumenty soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.cz Hřiště - přehledná interaktivní mapa s vyobrazením jednotlivých hřišť soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.cz Výsledky a tabulky - nejnovější výsledky a tabulky jednotlivých lig soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.cz Diskusní fórum - diskusní fórum, kde můžete komentovat události a dění soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.cz Videa - videa z Hanspaulky, videa fotbalových týmů a reportáže z utkání soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.cz Odkazy - odkazy z Hanspaulky, weby sportovních areálů, turnajů a týmů soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.cz Kontakt - informace a kontakty informačního portálu HANSPAULSKA-LIGA.cz soutěže Hanspaulská liga - Hanspaulka - HANSPAULSKA-LIGA.czPravidla

PSMF vydává ve smyslu čl. 5 Soutěžního řádu tyto

PROPOZICE SOUTĚŽE,

kterými se upravují ustanovení Soutěžního řádu a Pravidel malého fotbalu 5+1
pro soutěž Superveteránská liga (45+) v soutěžní sezóně Jaro 2022 (40. sezóna)

1. Vymezení soutěžní sezóny (SŘ, čl. 1, odst. 4)
Soutěžní sezóna Jaro 2022 začíná 21. 3. 2022 a končí 30. 6. 2022. Soutěže se mohou zúčastnit hráči narození 30.6.1977 a starší. Startovné za každého hráče, který nastoupí (resp. je uveden v Zápisu o utkání) alespoň v 1 utkání, je 350 Kč.

2. Termínová listina a Delegace rozhodčích (SŘ, čl. 5, odst. 2)
Termínová listina a Delegace rozhodčích tvoří přílohu těchto Propozic soutěže. Námitky proti závadám v těchto dokumen­tech (dvě utkání téhož týmu v jeden den apod.) je třeba podat neprodleně, nejpozději pak 14 dní před chybným termínem (později nelze zaručit možnost nápravy). Mimo tyto případy se na žádost týmů termíny nepřekládají!

3. Vývěska PSMF (SŘ, čl. 6, odst. 4)
Vývěska PSMF je umístěna na internetových stránkách PSMF na adrese www.psmf.cz. Dokumenty budou zveřejňovány v nejkratší možné době po zpracování v elektronické formě (obvykle ve formátech *.doc, *.xls, *.pdf) v souladu se čl. 6, odst. 3 SŘ.

4. Postupy a sestupy (SŘ, čl. 11, odst. 1)

Systém soutěže, zásady postupů a sestupů

Liga

Počet skupin

Postupující z každé skupiny

Umístění v konečné tabulce

Postupující celkem

Sestupující z každé skupiny

Umístění v konečné tabulce

Sestupující celkem

1.

1

---

---

---

2

11. a 12. místo

2

2.

2

1

1. místo

2

3

10., 11. a 12. místo

6

3.

3

2

1. a 2. místo

6

---

---

---

5. Přihlášky na sezónu PODZIM 2022
Uzávěrka přihlášek na sezónu Podzim 2022 je v úterý 21.6.2022. Formuláře přihlášek budou v první polovině června 2022 ke stažení na www.psmf.cz a vedoucím týmů budou zaslány na jejich e-mailové adresy.

6. Doručování Zápisů o utkání delegovanými, resp. náhradními rozhodčími (SŘ, čl. 32. odst. 1, písm. p)
Co nejdříve po dohrání utkání
(nejpozději do 19.00 hod. nejbližšího prvního pracovního dne v týdnu po sehrání utkání), a to do sběrných schránek (viz níže), osobně v úředních hodinách nebo jindy po telefonické dohodě na sekretariát PSMF (zde si lze nechat potvrdit doručení), nebo naskenované mailem na psmf@psmf.cz (PSMF potvrdí přijetí zprávy, originály zápisů nutno doručit do 10 dnů). Sběrné schránky (na vlastní riziko, doručení nelze prokázat):

  • Praha 3, areál Pražačka, schránka VENKU (pod dřevěným zastřešením) nalevo vedle vchodu do bistra Pražanda; POZOR, jsou zde 2 označené schránky – výše zavěšená hnědá patří Viktorii Žižkov a není určena na zápisy, schránka PSMF (tedy ta správná) je stříbrná níže a je jasně označená!
  • Praha 4, areál Mikulova, schránka v kantýně; otevřeno jen v době konání zápasů (PO-ČT 18-22.00; NE 17.30-21.30; PÁ a SO zavřeno)
  • Praha 9, areál Sokola Vysočany (hřiště Zákostelní), schránka na plotě naproti vchodu do šaten (přístup denně 9-21 hod.)
  • Praha 10, U Nových vil 945/26, označená schránka PSMF na mřížích okna kanceláře PSMF nalevo od vchodu do domu; nový majitel provedl změny v zabezpečení přístupu do domu, takže dům je trvale uzavřen – nezvoňte na nájemníky ani se nesnažte do domu dostat jiným způsobem!

Brzké doručení zápisů je žádoucí pro jejich co nejrychlejší zpracování redakcí Týdeníku Hanspaulka. Zápisy nezasílat poštou (lze jen v případě předchozího naskenování a elektronického doručení na PSMF).

Případné změny budou oznámeny na Vývěsce PSMF (www.psmf.cz/aktuality).

Pokud utkání není zahájeno nebo se nedohraje pro nezpůsobilý terén, poruchu osvětlení či z jiných důvodů a bude nutné je dohrát či sehrát v náhradním termínu, jsou rozhodčí utkání a kapitáni obou týmů povinni oznámit tuto skutečnost do 24 hod. e-mailem na psmf@psmf.cz.

7. Odměny za umístění družstva v soutěži (SPPO, C. Odměny)

Liga

1.místo

2.místo

3.místo

1.

900 Kč

700 Kč

600 Kč

2.

700 Kč

600 Kč

500 Kč

3.

600 Kč

500 Kč

400 Kč

Družstvo, které odmítne postup do vyšší soutěže, ztrácí na odměnu za umístění nárok!

8. Tresty týmům za nedostavení se křízení (neodpískání) utkání dle Delegace rozhodčích, za absenci asistenta rozhod­čího; odměny náhradním rozhodčím

1. absence rozhodčích

odečet 2 bodů a pokuta 400 Kč

2. absence rozhodčích

celkový odečet 4 bodů a celková pokuta 800 Kč

3. absence rozhodčích

celkový odečet 6 bodů a celková pokuta 1.200 Kč

4. až 6. absence rozhodčích

vyloučení z probíhající soutěže a celková pokuta 1.600 až 2.400 Kč

absence asistenta rozhodčího

odečet 1 bodu a pokuta 200 Kč

odměna za výkon funkce ná­hradního rozhodčího

tým (týmy) odměna 100 až 200 Kč; další viz Sazebník poplatků, po­kut a odměn na www.psmf.cz

9. Tresty týmům, které delegují rozhodčí, za opožděné odevzdání Zápisu o utkání (ZU)

Zpoždění

Sazba pokuty 1)

Sazba pokuty 2)

do 1 týdne

50 Kč za ZU

100 Kč za ZU

do 3 týdnů

100 Kč za ZU

150 Kč za ZU

později, avšak nejpozději 27. 6. 2022

150 Kč za ZU

200 Kč za ZU

ZU neodevzdán do 27. 6. 2022

300 Kč + možný odečet 2 bodů za ZU

Sazba pokuty 1) – zápisy z utkání, hraných na hřištích, kde není sběrná schránka

Sazba pokuty 2) – zápisy z utkání, hraných na hřištích, kde je sběrná schránka (viz odst. 6)

Další penalizace – v případě, že v utkání došlo k mimořádné události (např. napomínání nebo vyloučení hráče, konfrontaci, předčasnému ukončení utkání atd.) a pozdním odevzdáním či neodevzdáním ZU bude naruše­nasoutěž, pokuta za pozdní odevzdání takového ZU se zdvojnásobuje.

Doručit ZU v termínu je povinno i družstvo, které přijme náhradní pískání při absenci rozhodčího, a to i v případě, že se utkání neodehraje (např. pro nezpůsobilý terén), jakož i družstvo, na jehož utkání se nedostaví ani rozhodčí, ani soupeř.

Doručení zápisů: Zápis se považuje za doručený, pokud byl přijat pracovníky svazu. Jestliže využijete sběrných schránek, jejichž umístění je uvedeno v odst. 6, činíte tak na vlastní nebezpečí. Při doručení přímo na svaz si můžete nechat potvrdit doklad o doručení zápisů (svaz ho nevystavuje, ale pouze potvrzuje).

10. Změny v Sazebníku poplatků, pokut a odměn, odst. B. Pokuty

Kontumační prohra za nedostavení se týmu k utkání s omluvou *), doručenou elektronicky (e-mailem) na sekretariát PSMF, a to nejpozději do 12.00 hod. v den utkání hraném v pracovní den, resp. v poslední pracovní den před utkáním, hraném v den pracovního volna.

pokuta 350 Kč

Kontumační prohra za nedostavení se týmu k utkání či dostavení se v nedostatečném počtu hráčů (i v případě omluvy doručené po uvedených termínech)

pokuta 500 Kč až 700 Kč

*) Pro podání omluvy je určen formulář, rozesílaný před zahájením soutěží vedoucím týmů v tzv. servisním balíčku. Omluva NEMÁ vliv na ustanovení čl. 44, odst. 1. Soutěžního řádu 5+1 o vyloučení družstva ze soutěže po vyhlášení 3 kontumačních výsledků (čl. 40, odst. 1. SŘ) v průběhu jedné soutěžní sezóny, nebo ve dvou bezprostředně po sobě jdoucích mistrovských utkání (s výjimkou technických kontumací, čl. 40, odst. 2. SŘ).

11. Hodiny pro veřejnost sekretariátu PSMF (U Nových vil 945/26, Praha 10) v soutěžní sezóně
První pracovní den po víkendu (obvykle v pondělí), 9.00 – 19.00 hod.

12. Týdeník Hanspaulka (Čtení pro ligy), statistiky soutěží PSMF
Výsledky a tabulky soutěží na internetové adrese www.psmf.cz jsou aktualizovány obvykle každé úterý cca v 16.00 hod. Pravidelný výsledkový servis zpracovává redakce Týdeníku Hanspaulka, údaje včetně komentářů k utkáním budou k dispozici rovněž na www.psmf.cz na stránkách jednotlivých ligových skupin (Komentář, Detaily utkání). Případné opravy (sestavy, střelce, statistiky) hlaste na e-mailovou adresu vedouci@psmf.cz (viz též sekce Komentář - Otvírák sezóny). Závěrečné tabulky, historické tabulky atd. lze najít na www.psmf.cz v sekci Vývěska - Tabulky soutěží od roku 1972, konečné a historické.

13. Změna Pravidel malého fotbalu 5+1, Pravidlo 3 – Počet hráčů, odst. IV. (platná od sezóny J21)
Počet hráčů uvedených v Zápise o utkání je minimálně pět (čtyři a brankář), maximálně šestnáct.

14. Výklad Pravidel malého fotbalu 5+1 – povolená sportovní obuv
Pravidlo 4, odst. III. – na hřištích s umělou trávou je povoleno hrát pouze v turfech, gumotextilních kopačkách nebo sálové obuvi. Výjimky, kde jsou povoleny kopačky s lisovanými kolíky, jsou uvedeny na www.psmf.cz v sekci Vývěska - Seznam hřišť.

15. Hygienicko-protiepidemická opatření
Všichni účastníci soutěží jsou povinni dodržovat aktuálně platná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR a dalších orgánů. Bude-li to nezbytné, může PSMF přijímat další opatření, upravovat Propozice, Pravidla malého fotbalu 5+1, Soutěžní řád ad. i v průběhu soutěže.

16. Termín a místo zasedání STDK v soutěžní sezóně
Druhý pracovní den po víkendu, 16.30 – 17.30 hod., kancelář sekretariátu PSMF, U Nových vil 945/26, Praha 10, cca 5 min. od stan. metra A Strašnická, 3 min. od stan. tramvaje Vozovna Strašnice.

17. Členové Výkonného výboru PSMF, Odvolací a revizní komise PSMF a Sportovně technické a disciplinární komise
VV PSMF
– Karel Filip (předseda), Zdeněk Hopfinger (1. místopředseda), Martin Valent (2. místopředseda), Martin Havlíček, Matěj Horn
ORK PSMF –Ing. Štěpán Kout (předseda), JUDr. Ladislav Salvet (místopředseda), Ing. Roman Pekárek
STDK PSMF
– Matěj Horn (předseda), Jan Suhrada (1. místopředseda), Zdeněk Hopfinger (2. místopředseda), KarelFilip, Milan Šebek


Diskusní fórum

Přidat komentář


  

Jak se přihlásit do Hanspaulské ligy


Výsledky a tabulky

Hanspaulská liga
1.A
2.A 2.B
3.A 3.B 3.C 3.D
4.A 4.B 4.C 4.D 4.E 4.F
5.A B C D E F G H I
6.A B C D E F G H I J K L
7.A B C D E F G H I J K L
8.A B C D E F G H I J K L

Veteránská liga
1.A
2.A 2.B
3.A 3.B 3.C 3.D
4.A 4.B 4.C

Superveteránská liga
1.A
2.A 2.B
3.A 3.B 3.C

Ultraveteránská liga
1.A
2.A 2.B


Hřiště


Pravidla

Pravidla malého fotbalu
Soutěžní řád
Disciplinární řád
Sazebník poplatků, pokut a odměn
Příkladový sazebník trestů

Propozice soutěže pro HL
Propozice soutěže pro VL
Propozice soutěže pro SVL
Propozice soutěže pro UVL

Přestupní lístek
Registrační lístek
Zápis o utkání


Diskusní fórum

TÝMY
Diskusní fórum

15.4.2024 17:50:38

HRÁČI
Diskusní fórum

11.4.2024 15:53:03

Jak se přihlásit do Hanspaulské ligy
Články

4.4.2024 21:04:05

TÝMY
Diskusní fórum

2.4.2024 21:50:55

UTKÁNÍ
Diskusní fórum

25.2.2024 21:08:15


Sportovní areály

Přidat odkaz
Na web sportovního areálu


Fotbalové turnaje

Přidat odkaz
Na web fotbalového turnaje


Fotbalové týmy

Přidat odkaz
Na web fotbalového týmu 

Všechna práva vyhrazena - HANSPAULSKA-LIGA.cz - info@hanspaulska-liga.cz - XHTML - CSS - 16.4.2024 15:13:02